Česko-americký ekonom, působící jako profesor na pěti zahraničních univerzitách. Režie J. Střecha

Ve světě nejcitovanější český ekonom sám sebe označuje za systémového vědce, ekonoma, globálního profesora a za propagátora baťovského systému řízení. Do USA přišel na sklonku šedesátých let, kdy jako pracovník Československé akademie věd vyhrál konkurs na univerzitní studium v Rochesteru. Když byl v roce 1969 komunisty vyzván, aby se vrátil do okupovaného Československa, odmítl, dostudoval, přijal americké občanství a postupně vydal na 500 různých publikací a odborných knih. Jako pedagog dodnes působí na třech kontinentech. Je profesorem na Fordham University v New Yorku, působí na Xidian University v Číně a například také na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Svým posluchačům stále znovu připomíná: Je třeba žít, jako když máte zítra zemřít. A je třeba se učit, jako byste měli žít věčně.

Videobonus: Milan Zelený

Videobonus: Milan Zelený

Co se do pořadu nevešlo

Milan Zelený
ekonom

Milan Zelený


Stopáž15 minut
Rok výroby 2017
 P ST AD HD
ŽánrDokument