Česká zakladatelka mateřských center, první Češka oceněná mezinárodním vyznamenáním Žena Evropy 2003. Režie L. Kallistová-Jablonská

Narodila se v rodině evangelického faráře jako poslední ze čtyř dětí a byla vychována, jak sama říká, „na druhém břehu“. Rok před pádem komunismu stála u zrodu ekologického sdružení Pražské matky a v roce 1992 otevřela první mateřské centrum v Praze. O deset let později založila Síť mateřských center v ČR, která umožňují matkám seberealizaci, nabízejí prevenci sociálního vyloučení a stala se jejich první prezidentkou. Za ukotvení mateřských center v ČR jako nového fenoménu občanské společnosti a zapojení jejich sítě do mezinárodních organizací získala Rut Kolínská jako první Češka v roce 2003 mezinárodní ocenění Žena Evropy a v roce 2006 od švýcarské Schwabovy nadace titul Sociálně prospěšná podnikatelka roku.

Rút Kolínská
zakladatelka hnutí mateřských center

Rút Kolínská

* 13. 5. 1953


Videobonus: Rút Kolínská

Videobonus: Rút Kolínská

Co se do pořadu nevešlo

Stopáž16 minut
Rok výroby 2016
 P ST AD HD
ŽánrDokument