O nejdelší české řece slovem i obrazem ve speciálním cyklu (2005). Připravili K. Čáslavský a P. Vantuch

V minulém pořadu jsme od západního cípu ostrova Štvanice dopluli přes Roztoky a Řež až do Libčic nad Vltavou a skončili jsme v plavební komoře v Dolánkách, pouhých 27 kilometrů od vtoku Vltavy do Labe.

Na ten vtok, soutok a ve skutečnosti zánik Vltavy v tomto pořadu ještě nedojde, protože nás zdrží spousta mostů a lávek, plavební komory, jezy, elektrárny… dva zámky a několik měst.

Nejprve si prohlédneme jez a novou elektrárnu Libčice-Dolany, postavenou na místě bývalé vorové propusti. Původní vodní dílo - tedy propusť, jez a zdymadlo stavělo se v rámci celkového splavnění Vltavy mezi Prahou a Mělníkem. Dokončeno bylo v roce 1901.

Proplujeme plavební komorou Dolánky, mineme obec Dolany na levém břehu a po chvíli se na protějším břehu objeví Chvatěruby s barokním kostelíkem sv. Petra a Pavla a nedostavěným zámkem.

Následuje železniční most na trati Kralupy nad Vltavou - Neratovice, dokončený v roce 1964 a už jsme v Kralupech. S řekou přímo souvisí železobetonový most T. G. Masaryka, který byl s velikou slávou otevřen 21. října 1928.

Další zastávkou na naší cestě je na levém břehu obec Nelahozeves, s krásným renesančním zámkem z 2. poloviny 16. století, v jehož bohatě vyzdobených interiérech je mimo jiné umístěn soubor obrazů a uměleckých předmětů z roudnické lobkowiczké sbírky. Je také třeba připomenout, že v Nelahozevsi se v roce 1841 narodil hudební skladatel Antonín Dvořák.

Mezi Miřejovicemi a Veltrusy nalézá se rozsáhlé vodní dílo, jehož stavba probíhala v letech 1900 až 1905. Jeho součástí je ocelový silniční most, v jehož pilířích jsou zabudovány hradící konstrukce jezu. U pravého břehu je vorová propusť, uprostřed přímo pod mostem dlouhá plavební komora, která se středními vraty dá rozdělit na dvě. Dodatečně, v letech 1925 až 1928 byla u levého břehu vybudována velká vodní elektrárna s pěti Francisovými turbínami.

Opustíme plavební komoru v Miřejovicích, mineme Staré Ouholice, Vepřek, Dušníky a Mlčechvosty a ocitneme se na rozcestí - v pravém rameni pomalu plyne stará Vltava, část jejích vod se vlévá do umělého plavebního kanálu Vraňany - Hořín. Přes 10 kilometrů dlouhý průplav a zdymadlo v Hoříně si podrobně představíme v dalším, už posledním pokračování našeho cyklu.

Stopáž18 minut
Rok výroby 2005
 ST 4:3
ŽánrDokument