Tisíc let od smrti knížete Václava bylo podnětem k mohutným oslavám (1999). Režie P. Vantuch

Litujeme, ale pořad není v iVysílání dostupný
Video není k dispozici

Z mnoha významných událostí první poloviny 20. století si tentokrát připomeneme velké slavnosti, které se konaly u příležitosti tisícího výročí smrti svatého Václava. Ty oslavy svatováclavského milénia proběhly v roce 1929 – což ale podle současných poznatků bylo chybné. Dnes se má totiž za to, že kníže Václav byl zavražděn ve Staré Boleslavi nikoliv v roce 929, jak se ještě celkem nedávno učilo ve škole, ale až o šest let později – 28. září 935. Ať tak či onak, slavnosti proběhly v onom roce 1929, s tím se už dnes nedá nic dělat…

Pro ten jubilejní svatováclavský rok se už s velkým předstihem chystala celá řada velkých akcí… mimo jiné měl být po několika staletích konečně dostavěn chrám sv. Víta na Hradčanech. Dokončený chrám byl znovu vysvěcen v neděli 12. května 1929. Povolení k natáčení tohoto místy velice tajuplného obřadu, který rozhodně nebývá k vidění každý den, získala filmová společnost Favoritfilm, která musela vyřešit celou řadu technických problémů – například jak si v temném chrámu posvítit, aby málo citlivý filmový materiál vůbec něco zachytil.

Další významnou událostí, která předcházela hlavním slavnostem, byly Svatováclavské dny Orelstva, které se konaly v Praze na přelomu června a července 1929. Československý Orel byl v té době jednou ze tří nejvýznamnějších tělovýchovných organizací – vedle Sokola a Svazu Dělnických tělocvičných jednot. Cílem Orla bylo prosazování a šíření křesťanských ideálů, nejen v tělovýchově, ale i v kulturním a společenském životě národa.

Hlavní den orelských slavností byl zahájen velkou polní mší na vinohradském náměstí Jiřího z Poděbrad. Po jejím skončení se vydal na cestu průvod z Vinohrad na Malou Stranu. Odpoledne téhož dne se na stadionu DTJ na Strahově konalo tělocvičné odpoledne, kterého se také zúčastnil pan president Masaryk.

Hlavní události jubilejních svatováclavských slavností uvidíte za týden.
Stopáž18 minut
Rok výroby 1999
 ST 4:3
ŽánrDokument