Připravili K. Čáslavský a P. Vantuch

Další výběr šotů z Českého zvukového týdeníku AKTUALITA, tentokrát na téma protektorátní železnice. Provoz na tehdejších Českomoravských drahách uvidíte z různých úhlů pohledu a z dobových komentářů se dozvíte, jak velký význam byl železniční dopravě ve válečných letech přikládán.

DOPRAVA RYCHLÍKOVÉ LOKOMOTIVY NA VÝSTAVIŠTĚ (1940)
Rychlíková lokomotiva řady 486.0, těžká 100 tun, byla dopravena s kolejové vlečky na staré výstaviště v Holešovicích. Po složité dvoudenní přepravě se stala exponátem na dopravní výstavě, která se konala v rámci podzimního pražského veletrhu.

MĚŘÍCÍ VŮZ ČESKOMORAVSKÝCH DRAH (1941)
Zvláštní vůz, vybavený mnoha přístroji, měří během jízdy výkonnost lokomotivy, úspornost provozu, otřesy a hluk.

AKCE „NA KAŽDÉM VOZE ZÁLEŽÍ“ (1942)
Propagandistický snímek o dopravě zboží po kolejích obsahuje výzvu, aby vozy byly využity co nejefektivněji.

PROVOZ NA NÁDRAŽÍ V PŘEROVĚ (1942)
Pohled na činnost moderního nádraží, které s více než stovkou kilometrů kolejí a 250 projíždějícími či vypravovanými vlaky bylo tehdy největší na našem území.

SESTAVOVÁNÍ JÍZDNÍCH ŘÁDŮ (1943)
Snímek podrobně ukazuje, jak vznikaly jízdní řády pro jednotlivé trati i pro celou železniční síť v dobách, kdy nebyly k dispozici počítače, ale jen pravítko a tužka.

ELEKTRICKÁ DRÁHA TÁBOR-BECHYNĚ (1943)
Připomínka významného technického díla ing. Františka Křižíka z roku 1902.

O ČISTOTU NA DRAHÁCH (1944)
Reportáž o tom, co se dělo s osobními vagóny, když dojely do konečné stanice.

UDRŽOVÁNÍ ŽELEZNIČNÍHO PROVOZU (1945)
V posledním vydání filmového týdeníku z 4. května 1945 mohli diváci poprvé shlédnout, jaký je aktuální stav na protektorátních drahách – lokomotivy a nákladní vagóny, zničené spojeneckými nálety, rozbité koleje a další drážní zařízení.

Stopáž17 minut
Rok výroby 2011
 P ST 4:3
ŽánrDokument