Připravili K. Čáslavský a P. Vantuch

Staré filmy nám opět připomenou několik událostí, které už jen málokdo pamatuje.

Nejprve se podíváme do Pardubic, kde byl na podzim 1928 postaven a pak slavnostně odhalen pomník prvnímu presidentovi T. G. Masarykovi. Na filmu je zachycen sochař Otakar Španiel při práci na čtyři a půl metru vysoké Masarykově postavě, dále instalace žulového podstavce a nakonec odhalení pomníku 21. října 1928, kterého se zúčastnili ohromné množství obyvatel Pardubic i okolí.

Agrární senátor, statkář a šéfredaktor deníku Venkov Josef Vraný byl zaživa nafilmován jen jednou, krátce a patrně náhodou, ale když v březnu 1937 zemřel, byl z jeho pohřbu vytvořen film téměř desetiminutový. Rakev s jeho ostatky byla nejprve vystavena v hale Domu zemědělské osvěty na pražských Vinohradech, druhého dne se konal pohřeb na hřbitově v Horní Libchavě u České Lípy. Pohřbu se zúčastnil předseda vlády Hodža, pět ministrů a kromě dalších význačných hostů i několik tisíc obyvatel z okolí, z nichž většina musela sledovat obřady za hřbitovní zdí. Kamera se naštěstí dostala dovnitř a vše podstatné pro nás zaznamenala.

Asi pět týdnů po této smutné události prošel Prahou veselý průvod národních socialistů, kteří toho dne – 16. května 1937 – slavili 40. výročí založení strany, která tehdy u nás patřila k nejvýznamnějším. Pětihodinový průvod asi devadesáti tisíc straníků prošel celou Prahou z Vinohrad na strahovský Masarykův stadion, kde početné shromáždění krátce pozdravil president E. Beneš, původem rovněž „nársoc“.
Stopáž17 minut
Rok výroby 2008
 P ST 4:3
ŽánrMagazín