Připravili K. Čáslavský a P. Vantuch

minulém pořadu jsme sledovali amatérské filmy, které po dobu téměř třiceti let natáčel pan Karel Horáček, papírník a knihkupec z Dolních Kralovic. Na těch jeho filmech jsou zachyceny různé události ze života obce i ze života Horáčkovy rodiny – slavnost Božího těla, koupání u mlýna, svatby a pohřby, prvomájový průvod i příjezd tzv. „bratrských“ vojsk.

To všechno byl život, po kterém přibližně od roku 1965 následovalo postupné umírání obce. Lidé ji opouštěli... probíhaly demolice budov a odvoz veškerého materiálu, včetně ornice, až nakonec vše, včetně koryta Želivky, zakryla hladina přehradní nádrže. Také tento pozvolný, ale neodvratný zánik Dolních Kralovic zaznamenala kamera pana Horáčka.
Stopáž18 minut
Rok výroby 2006
 ST 4:3
ŽánrDokument