O historii tramvajové dopravy v Brně.
Režie A. Lowák.

Brněnská městská tramvajová hromadná doprava patří mezi evropská města s historicky nejstarší hromadnou dopravou v Evropě.

Filmový dokument připomene začátky této dopravy v Brně, na své profesní začátky u zavzpomínají řidiči i průvodčí a dozvíme se také něco o myšlence založit Muzeum tramvajové dopravy.

Napište nám