Řád Cisterciánů, který vznikl v roce 1098 ve Francii, výrazně ovlivnil dějiny evropské kultury. Dokument přibližuje historii a současnost působení mnichů, jejichž důležitou aktivitou je mezináboženský dialog.
Režie P. Hvižď.

Cisterciácký řád vznikl v roce 1098 a během středověku dosáhl ohromného rozmachu. Kromě zásadní reformy řeholního života měl vliv i na ekonomiku a architekturu. V dokumentu uvidíme nejstarší cisterciácké opatství v Cîteaux ve Francii i další kláštery na území Burgundska - V Acey a Fontenay. O otázkách historie i současnosti řádu a také o současném smyslu kontemplativního řeholního života hovoří opat Olivier ze Cîteaux i další členové řádu. Pozornost je věnována i důležité cisterciácké aktivitě současnosti - mezináboženskému dialogu. V českých zemích navštívíme cisterciácké opatství ve Vyšším Brodě a klášter ženské větve v Předklášteří u Tišnova.

Napište nám