Průřez audiovizuálním pořadem brněnské rockové skupiny Progres 2 (1982). Režie K. Fuksa

Průřez audiovizuálním pořadem brněnské rockové skupiny Progres 2 (1982). Režie K. Fuksa

Napište nám