Lidové tradice u nás a v Dolním Rakousku

V archivním pořadu z cyklu čerpajícího z lidových tradic nazvaný Setkání se sousedy vás pozveme na procházku nejjižnější části Moravy - Podlužím a také sousedním Dolním Rakouskem. S oslavou úrody jsou spjaty podzimní slavnosti Hody - posvícení. Patřily a patří k nejslavnějším chvílím na moravské či české a stejně tak rakouské vesnici a trvaly několik dnů. Mezi hodové veselí patřily i hry. K nejstarším zvykům, které již upadly v zapomenutí, patřilo stínání berana. Film vznikal v roce 1987. Připravili J. Jurášek, G. Richter a K. Fuksa.

Napište nám