Vynikající klavírista a mistr jazzu provází hudebně zábavným pořadem.
Účinkují: Orchestr Gustava Broma, M. Kocáb, Hradišťan, B. Ramsey a další. Režie R. Chudoba.

Skladatel, klavírista, hudební redaktor Max Wittman (1941-2011) po studiu na Hudební škole ve Stodu u Plzně obor klavír, se v roce 1959 stal žákem Vyšší hudební školy v Kroměříži a od roku 1960 pak řádným studentem Státní konzervatoře v Brně v oborech hoboj, klavír a kompozice. Už ve čtvrtém ročníku přestupuje na Janáčkovu akademii v Brně a absolvuje s červeným diplomem u profesora Františka Suchého. Pak působil jako korepetitor, autor scénických hudeb pro divadla, v letech 1968-69 byl členem symfonického orchestru v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého. Po návratu z Prahy nastupuje na základě konkurzu do hudební redakce Československého rozhlasu v Brně jako redaktor malých hudebních žánrů. V roce 1973 je vyzván kapelníkem Gustavem Bromem ke spolupráci s orchestrem jako dramaturg a producent tělesa. V jeho produkci a dramaturgii bylo natočeno mnoho snímků, které proslavily Orchestr Gustava Broma doma i v zahraničí. Zve k hostování s orchestrem přední domácí i zahraniční interprety a podílí se na všech jeho významných projektech.V roce 1989 přebírá ještě funkci dramaturga Rozhlasového orchestru Studio Brno a od roku 1990 se stává šéfem hudení redakce Českého rozhlasu v Brně. Je autorem řady hudebních pořadů, ve kterých prezentuje především populární hudbu minulého století, představuje osobnosti domácí hudební scény z oblasti populární hudby a jazzu, za což získal ocenění v rozhlasových soutěžích. Pravidelně natáčí pro rozhlasové vysílání záznamy z jazzových festivalů a koncertů, spoplupracuje s vydavatelstvími.

Max Wittman se odebral do muzikantského nebe 1. června 2011.

Jako vzpomínku na jeho dlouholetou spolupráci s brněnskou televizí uvádíme pořad Domácí úkoly Maxw Wittmana z roku 1989.

Napište nám