Propagandistický pohled na sjezd umělců a kulturních pracovníků v pražské Lucerně roku 1948, kde se přítomní přihlásili k Vítěznému únoru.
Sjezd národní kultury

V pořadu vystupují účastníci sjezdu, kteří vzpomínají na jeho průběh a dotýkají se i současnosti roku 1978. Komentář oceňuje, co všechno se pro občany naší země v kultuře pod vedením KSČ učinilo, například kolik nových kulturních domů bylo postaveno. Celým pořadem se jako červená nit vine zásadní poselství: spojenectví umělců s politikou Komunistické strany Československa, které je v závěru ztvrzeno záběry ze shromáždění umělců v Národním divadle 28. ledna 1977 v rámci kampaně proti Chartě 77 (o té v pořadu nepadne ani zmínka).

Napište nám