S umělou bytostí se probouzí neovladatelná síla. Česko-francouzský film na motivy známé staropražské legendy.
Hrají: H. Baur, R. Karl, F. Hart, Ch. Dorat, G. Ausseyová, J. Holtová a další. Scénář: A.-P. Antoine, J. Duvivier a J. Kodíček. Kamera V. Vích a J. Stallich. Režie Julien Duvivier.

Vyprávění o hliněné bytosti, kterou vytvořil židovský rabbi Löw, patří mezi nejznámější staropražské legendy. U nás je golem známý ponejvíce z klasické dvoudílné historické veselohry Martina Friče Císařův pekař - Pekařův císař (1951). Příběh o tom, jak je vladař Rudolf II. posedlý hledáním golema, však dávno předtím v barrandovských ateliérech zpracoval významný francouzský režisér Julien Duvivier. V roce 1936 vznikl česko-francouzský film, jehož předlohou byl známý román Gustava Meyrinka a také divadelní hra Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Oba divadelníci měli ve filmu také hrát, ale z jejich účasti nakonec sešlo.

Podobně jako v Císařově pekaři, i zde se vedle starého a chorobně posedlého Rudolfa II. setkáme s proradným komořím Langem či s hraběnkou Stradovou. Vyprávění ovšem postrádá komediální tón; vzhledem k době svého vzniku naopak obsahuje poselství o nebezpečí, které příslušníkům židovské komunity tehdy hrozilo. Císař Rudolf II. je v podání Harryho Baura vynikající studií ustrašeného, ale despotického člověka, zmítaného citem a strachem ze smrti. Golem, představovaný Ferdinandem Hartem, se po svém opětovném probuzení stává z ochranitele židovského národa ničivým monstrem, které téměř nelze zastavit...

Během let u nás tento filmový klenot upadl v zapomnění, částečně proto, že navzdory převažující české kapitálové účasti vznikla pouze francouzsky mluvená verze.

Napište nám