O vině a trestu a také o křivdách, které by neměly být zapomenuty.
Režie K. Vlachová.

Těžba uranové rudy v Československu představovala až 12 % procent celosvětové produkce uranu. Denně odjížděly vagony do SSSR. V dolech pracovalo 60 tisíc vězňů. Pořad Jáchymovská stigmata chce alespoň částečně, v jakési koláži vzájemně se prolínajích vzpomínek a výpovědí bývalých věznů, přiblížit divákům osudy těch 60 tisíc lidských životů, z nichž mnohé skončily tragicky.

Napište nám