Medailon fotografa Karla Plicky (1984). Připravili V. Plicka, Z. Kadlecová a J. Michajlová

Fotograf Karel Plicka (narozen v r. 1894) začal fotografovat už záhy v mládí. Vydal na deset fotografických monografií. Převážně se věnoval motivům Prahy a Vltavy. Plickovo vyprávění, natočené v roce 1984, se netýká jen fotografování; umělec byl činorodý i v dalších oborech.

Napište nám