Medailon fotografa Karla Plicky.
Připravili V. Plicka, Z. Kadlecová a J. Michajlová.

Fotograf Karel Plicka (narozen v r. 1894) začal fotografovat už záhy v mládí. Vydal na deset fotografických monografií. Převážně se věnoval motivům Prahy a Vltavy. Plickovo vyprávění, natočené v roce 1984, se netýká jen fotografování; umělec byl činorodý i v dalších oborech.

Napište nám