Dokumentem z roku 1990 se vracíme k údajné sebevraždě Jana Masaryka.
Režie V. Tůma.

Dne 10.3.1948 byl nalezen pod okny svého bytu v Černínském paláci ministr zahraničí Jan Masaryk.Pořad se zamýšlí nad okolnostmi a pozadím této tragické smrti.

Vlastimil Vávra natočil v roce 1968 seriál k dvacátému výročí úmrtí J.Masaryka.Vysílány však byly pouze čtyři dílý, pátý nebyl nikdy dokončen, neboť výroba byla zastavena. V roce 1990 se V.Vávra - po 22 letech - pokusil realizovat myšlenku pátého dílu-Rozhovor ve třech na dálku.Měli v něm vystoupit Masarykovi tajemníci a pohovořit o jeho postojích a myšlenkách od návratu do vlasti až po svou dobrovolnou smrt. Dožili se se však jen dva, a ti vzpomínají na Masarykovu návštěvu Moskvy,postoj K.Gottwalda,E.Beneše, o jeho názorech na Marshalův plán a citují J. Masaryka,který hovořil o porspěšnosti jeho eventuální smrti...

Napište nám