Filmový dokument o životě a práci obdivuhodné ženy, která bojovala s lidským utrpením a beznadějí.

„Jaký je smysl našeho života? Matka Tereza se svými sestrami si svobodně zvolila: vidět Krista a sloužit mu ku prospěchu chudých. Tato logika je především plně ve shodě s evangeliem, v jehož světle je světský ’rozum’ pouhou bludičkou. Také moje milovaná světice, filozofka Edita Steinová, obdařená velikým intelektem, dala přednost dobrotě srdce a službě jediné Pravdě před všemi pravdami moudrých filozofů a před světským uplatněním vlastního mimořádného nadání. Každý z nás, má-li mít jeho život smysl, stojí před svobodnou volbou, jakou cestou se dát. Jsou cesty jedinečné, byť by byly inspirovány následováním nějakého vzoru. Od mládí mne děsily cesty udusané davem, masami, které vypadaly zdánlivě bezpečně. Vedly totiž pohodlně a někdy i s jásotem pod tribuny tyranů, k podpisům rezolucí odsuzujících druhé (dokonce až k smrti), k jisté kariéře, která byla odměnou za ztrátu vlastní tváře…“ říká Dana Němcová.

Napište nám