Při hře kočky s myší jde vždy o život. Kdo však o něj přijde, je-li kočkou nebezpečný psychopat a myší dívka, která jej chce dopadnout? Australský thriller.
Hrají: J. Nelson, D. Smartová, M. Lee, P. Phelps aj. Režie: Ian Barry.

Policajtské povolání je nebezpečné a jde v něm mnohdy o život. To si dobře uvědomují nejen policisté, ale i jejich rodiny. Cathy, sestra muže, který svou profesi zaplatil životem, se však nehodlá smířit s tím, že by smrt jejího bratra měla zůstat nepotrestána. A protože spravedlnost, představovaná kompetentními orgány, postupuje v tomto případě víc než váhavě, rozhodne se vzít pátrání do vlastních rukou. Brzy si však uvědomí, že pachatel o ní i o jejím pomocníkovi nejen dobře ví, ale že si s nimi dokonce s potěšením hraje jako kočka s myší...

Napište nám