Unikátní americký dokument o událostech roku 1938, které vedly k Mnichovské dohodě a okupaci Československa.
Režie: H. Kline, H. Burger a A. Hackenschmied.

Krize – to je název unikátního amerického dokumentu z roku 1939, který má v podtitulku film o nacismu. Unikátního hned ze dvou důvodů, jednak proto, že nám přináší bezprostřední pohled na politické i společenské dění u nás i v Evropě roku 1938 a další jeho unikátnost spočívá ve vzácně objektivním pohledu amerických dokumentaristů – v jejichž týmu pracoval i český tvůrce Alexander Hackenschmied, na politické okolnosti, jež vedly k "Mnichovu" a okupaci Československa roku 1939.

Napište nám