Život a dílo Vincenta van Gogha v dopisech Theovi. Australský film.
Scénář a režie Paul Cox

Vincent van Gogh zemřel 29. července roku 1890 v naprosté bídě. Bylo mu pouhých 37 let a zanechal za sebou 1800 děl. Jen jedno jediné bylo prodáno za jeho života…

Jeho dramatický osud inspiroval již řadu filmových i televizních tvůrců. Coxův film je však zcela svébytným tvarem – čímsi mezi dokumentem a dramatem – vytvářejícím přesvědčivý portrét umělce, jeho života, myšlenek i duševních bojů jaksi „skrze něho samotného“: Goghovými obrazy a dopisy, které po léta psal bratru Theovi…

Scénář a režie Paul Cox

Napište nám