Byl ambiciózní a dosáhl vysoké dokonalosti, hloubka a vášeň velkých tvůrců mu však chyběly. Italský životopisný film o jednom z nejlepších manýristických sochařů a zlatníků 16. století.
Hrají: W. Stanczak, S. Wardová, P. Villoresiová, M. Donadoni, E. Fantastichini ad. Režie: Giacomo Battiato.

Benvenuto Cellini (3.11.1500 - 14.2.1571) - sochař a především zlatník - bývá označován za nejlepšího sochaře manýrismu, k jehož nejslavnějším dílům patří například stříbrná slánka pro Františka I. či bronzová socha Persea. Tři města výrazně ovlivnila jeho život a dílo: na počátku to byla Florencie, umělecké centrum té doby, kde se poprvé setkal se zlatnickým řemeslem, Řím, kde se mu poprvé dostalo úznání na nejvyšší úrovni z řad papežů, kardinálů i šlechticů, a Paříž, v níž si poprvé vyzkoušel své umění v nové profesi sochaře. Děj italského filmu natočeného podle Celliniho vlastního životopisu se začíná ve Forencii roce 1523, kdy Cellini, syn chudých rodičů, pracuje ve zlatnické dílně. V té době ještě není ničím víc než talentovaným mladým řemeslníkem, kterého navíc sprovází špatná pověst. Za šarvátky a nemravnosti měl již nejednu potíž se zákonem. Poté co smrtelně zranil v údajné sebeobraně Gherarda Quascontiho, je odsouzen k smrti. Před trestem prchá v přestrojení za mnicha... Tato historka je jen předzvěstí Celliniho bouřlivého života a úžasné kariéry.

Napište nám