Filmová procházka k počátkům staropražských kabaretů a šantánů.
Režie D. Holub

Zábavná filmová koláž nás zavede hluboko do předminulého století, kdy v Praze vznikaly první stálé zábavné podniky. Krátký snímek natočený roku 1967 připomene tradiční poutě, posvícení a tancovačky v hostincích či potulné komedianty, kteří našli svůj stánek v legendární Aréně v Kravíně. Jak se Praha měnila ve skutečné velkoměsto a mravní uzda se uvolňovala, nacházely v ní vděčné publikum i šantány a kabarety se svérázným programem. Atmosféru Prahy, která se uměla bavit, evokují nostalgické fotografické montáže, oblíbené kuplety v temperamentním podání Ljuby Hermanové a výjevy ztvárněné technikou černého divadla.

Režie D. Holub

Napište nám