Filmová adaptace divadelní hry Františka Hrubína zachycuje krvavé události z přelomu 10. a 11.století, úklady a vraždy v přemyslovském rodě.
Režie: Otakar Vávra. Scénář: František Hrubín, Otakar Vávra. Hrají: Jiří Bartoška, Ilona Svobodová, Jana Šulcová, Ladislav Frej a další.

"Na přelomu 10. a 11. století se v bratrovražedném boji mezi Přemyslovci a ostatními rody rozpadla boleslavská říše, ze sporů těžil především německý císař. Tehdy se zdálo, jako by český stát i rod jeho knížat byly před zánikem..." Těmito slovy scénáře se začíná odvíjet příběh filmu Oldřich a Božena, jehož námětem se stala stejnojmenná divadelní hra Františka Hrubína. Poprvé ji uvedlo Divadlo na Vinohradech (premiéra se konala 27. 9. 1969). Už tehdy se zabýval režisér Otakar Vávra myšlenkou na její filmovou adaptaci. Sám Hrubín s ním spolupracoval na scénáři, ale k realizaci zamýšleného projektu došlo až po téměř patnácti letech. Autoři se pokusili oživit dvě ze známých postav našich dávných dějin – Oldřicha, mladšího bratra českého knížete Jaromíra a prostou dívku z lidu Boženu. S tou se Oldřich oženil v naději, že mu dá syna, jehož se nedočkal od své první ženy, císařovy neteře Juty. Monumentální historická freska vyvrací známou idylickou zlidovělou legendu a ukazuje barvitý, krutý obraz doby se snahou o co největší věrohodnost reálií – středověkého způsobu života, lidových zvyků, exteriérů, kostýmů atd. O diváckou atraktivnost se zasloužil i pečlivý výběr populárních hereckých představitelů. Titulní role knížete Oldřicha byla šťastně svěřena Jiřímu Bartoškovi, roli Boženy vytvořila Ilona Svobodová, Oldřichovu první ženu Jutu Jana Šulcová, knížete Jaromíra Ladislav Frej, německého mnicha Guntra Jiří Adamíra a kaplana Jaromír Hanzlík.

Napište nám