Lyrický dokument o stěžejním díle Karla Hynka Máchy a jeho ohlasu v době vzniku.
Režie J. Gold a V. Skalský

Dokumentární snímek z roku 1966 je vizuálně podmanivou koláží poetických obrazů, které evokují inspirační podněty, vznik a dobové přijetí nejvýznamnější básně Karla Hynka Máchy Máj. Máchovy verše a další dobové prameny s prožitkem interpretují přední umělci Radovan Lukavský, Jan Tříska, Felix Le Breux a Milan Friedl.

Režie J. Gold a V. Skalský

Napište nám