Dvě ženy odlišného věku a způsobu života v pronikavém pohledu osobité filmové režisérky Drahomíry Vihanové.

Drahomíra Vihanová (*31. 7. 1930 – †10. 12. 2017), jež by se v těchto dnech dožila 90 let, ve svém krátkometrážním dokumentu sleduje dvě ženy odlišného věku, profese a způsobu života. První je vynikající a ambiciózní vědkyně, druhá pak pracuje v pokladně nádražní stanice v Srbsku u Karlštejna a ve volných chvílích se živelně oddává poezii. Vihanová klade čtyřicetileté vědkyni i stárnoucí naivní básnířce otázky, které se dotýkají jejich životní filozofie, vnímání okolního světa i osobních hodnot. Pronikavý dokument z roku 1984 se zabývá v době vzniku značně marginalizovanou otázkou postavení žen ve společnosti a ženskými mikrosvěty a i dnes dokáže oslovovat díky nevšední schopnosti režisérčina vhledu, jejž umocňuje podpora jejích tvůrčích spolupracovníků – kameramana Ivana Vojnára a autora hudby Jiřího Stivína.

Napište nám