Kronika událostí, které se zapsaly do dějin národa. Český historický film.
Hrají: V. Ráž, V. Voska, J. Bek, Z. Štěpánek, F. Smolík, V. Fabianová, H. Friedlová a další. Scénář K. J. Beneš, M. V. Kratochvíl a O. Vávra. Kamera J. Stallich. Režie Václav Krška

České obrozenecké hnutí je na konci první poloviny 19. století rozpolcené. Zatímco starší generace, např. František Palacký, nabádá ke zdrženlivosti, studenti se kloní k radikálním postojům. Zpráva o revolučních událostech v Paříži přiměje české Pražany k sepsání požadavků českého národa na sebeurčení a na vyhlášení konstituce. Napětí vyvrcholí během Všeslovanského sjezdu na pražském Žofíně. Vídeň české požadavky odmítne a sjezd je rakouskou policií brutálně rozehnán. Praha začne stavět barikády…

Historický film režiséra Václava Kršky zachycuje vypjaté události z roku 1848, zejména z června, kdy došlo v Praze k významnému národnímu vzepjetí a kdy byly formulovány požadavky na sebeurčení českého národa. Snímek nemá ústředního hrdinu, je to epická freska, která mapuje klíčové události tzv. studentské revoluce a jako v mozaice letmo zobrazuje osudy vedoucích osobností národního hnutí. Přivádí na scénu dlouhou řadu českých velikánů, zejména z okruhu mladých radikálů, např. Josefa Václava Friče či Karla Sabiny.

Hrají: V. Ráž, V. Voska, J. Bek, Z. Štěpánek, F. Smolík, V. Fabianová, H. Friedlová a další. Scénář K. J. Beneš, M. V. Kratochvíl a O. Vávra. Kamera J. Stallich. Režie Václav Krška

Napište nám