Poeticky laděný vánoční biblický příběh ve slavném animovaném filmu Hermíny Týrlové
Režie a scénář: Hermína Týrlová.
Hvězda betlémská

Animovaný film Hermíny Týrlové na biblické téma. Josef vede pouští Marii na oslíku, až najdou přístřešek. Na nebi se zaskví kometa a ta vede všechny jedním směrem. Jdou ovce s ovčáčkem, jdou i tři králové, slétávají se andělé. Narodil se Ježíšek… Základem je oblíbená technika výtvarnice, založená na provázcích, vlně a podobných materiálech, která je ve zvuku doprovozena. Zaznějí Chtít aby spal, Pojďte s námi do Betléma, My tři králové jdeme k vám, Slyšte, slyšte pastuškové aj. vánoční písně a koledy zpívané andělskými dětskými hlásky.

Režie a scénář: Hermína Týrlová.

Napište nám