Poeticky laděný vánoční biblický příběh ve slavném animovaném filmu Hermíny Týrlové

Animovaný film Hermíny Týrlové na biblické téma. Josef vede pouští Marii na oslíku, až najdou přístřešek. Na nebi se zaskví kometa a ta vede všechny jedním směrem. Jdou ovce s ovčáčkem, jdou i tři králové, slétávají se andělé. Narodil se Ježíšek… Základem je oblíbená technika výtvarnice, založená na provázcích, vlně a podobných materiálech, která je ve zvuku doprovozena. Zaznějí Chtít aby spal, Pojďte s námi do Betléma, My tři králové jdeme k vám, Slyšte, slyšte pastuškové aj. vánoční písně a koledy zpívané andělskými dětskými hlásky.

Napište nám