Příběh dvou bratrů, jejichž životy ovlivnilo nastupující filmové umění.

Dlouhou řadu filmů o filmu rozšířili bratři Paolo a Vittorio Tavianiové o dílo Dobrý den, Babylone! S obdivem, láskou a pokorou se v něm věnují lidem, kteří v desátých letech 20. století pomáhali budovat slávu Hollywoodu. Námět filmu vychází ze skutečnosti – režisér D. W. Griffith se po zhlédnutí výpravného italského filmu Cabirie rozhodl natočit Intoleranci a pro stavbu dekorací starověkého Babylonu angažoval právě Italy. Z trojice italských řemeslníků, kteří pro Intoleranci skutečně vytvořili obří sochy slonů, se ve filmu stala dvojice nerozlučných bratrů, potomků slavného řemeslnického toskánského rodu. Tavianiové vycházeli z pečlivého studia dokumentů. Vytvořili originální obraz Hollywoodu s lehce nostalgickou a šťastnou atmosférou pionýrských let filmu. Zároveň zůstali věrni svému tradičnímu přístupu, v němž se odráží hluboký vztah k lidem a k jejich práci i úcta k minulosti. Zdánlivě realistické vyprávění, provázené komentářem bratrů, je proloženo jemnými symboly, jež přesahují rámec příběhu.

Napište nám