Historický film o třech císařích a událostech před první světovou válkou.
Režie: Otakar Vávra. Scénář: Miloš Václav Kratochvíl, Otakar Vávra. Hrají: Jiří Bartoška, Rudolf Hrušínský, Jürgen Frohriep, Zora Jandová a další.

Historický film režiséra Otakara Vávry je pohledem do zákulisí tří evropských dvorů a zachycuje klíčové události, které předcházely do té doby největšímu konfliktu v dějinách lidstva – první světové válce. Německý císař Vilém II., od narození těžce handicapovaný, si léčí komplex méněcennosti pózou neohroženého vojevůdce. Svými uzurpátorskými metodami terorizuje vlastní dvůr a znepřátelí si i nejbližší příbuzné. Je to on, kdo donutí rakousko-uherského císaře k vyhlášení války po atentátu na Ferdinanda d’Este. Stařičký František Josef I. podlehne nátlaku i přes svůj odpor k militarismu a lpění na absolutistickém řádu. Neblaze působí i poslední ruský car Mikuláš II., podléhající fanatismu a intrikám své ženy. Dějinné události jsou ve Vávrově filmové rekonstrukci rámovány příběhem českého archiváře ve Vídni Václava Kavana. Film spojuje fikci s historickými fakty; byly v něm použity i dobové dokumentární záběry.

Režie: Otakar Vávra. Scénář: Miloš Václav Kratochvíl, Otakar Vávra. Hrají: Jiří Bartoška, Rudolf Hrušínský, Jürgen Frohriep, Zora Jandová a další.

Napište nám