Filmová koláž obrazu, hudby a slova, zachycující mnohotvárnost hlavního města z roku 1984.
Režie: Věra Chytilová.

Vysoce stylizovaná dokumentární esej, která se snaží v horečnatém pohledu postihnout genius loci, historii i současnost Prahy. Film vznikl v italské produkci v rámci cyklu věnovaného portrétům evropských měst viděných očima významných režisérů v roce 1984

Režie: Věra Chytilová.

Napište nám