Pozůstatky jedinečné románské památky díky pečlivé restauraci dodnes svědčí o kulturním rozmachu vrcholné doby vlády přemyslovského rodu.
Režie V. Suchánek.

Pozůstatky jedinečné románské památky díky pečlivé restauraci dodnes svědčí o kulturním rozmachu vrcholné doby vlády přemyslovského rodu.

Napište nám