Výpověď na ekologické téma o civilizovaném člověku, kterého pohltila konzumní společnost.
Režie a scénář: Josef Hekrdla, Vladimír Jiránek.
Zpráva o stavu civilizace

Obsáhlá výpověď známého českého výtvarníka, autora kresleného humoru Vladimíra Jiránka o současném stavu dnešní, technicky vyspělé společnosti. Jako celá Jiránkova tvorba je i tento film plný osobitého a chytrého humoru a má výrazný ekologický akcent.

Napište nám