Kritika lidí, kteří raději devastují životní prostředí, než by se zbavili svých sobeckých zájmů.
Režie: Ilja Novák, Evžen Plítek. Scénář: Evžen Plítek.
Byl jednou jeden ostrov

Kritika lidí, kteří raději devastují životní prostředí, než by se zbavili svých sobeckých zájmů.

Napište nám