Kreslená groteska plná gagů a originálního inteligentního humoru.
Režie a scénář: Vladimír Jiránek, Josef Hekrdla. Komentář: Miloš Kopecký.
Hokej je hra

Výtvarník Vladimír Jiránek v oblasti animovaného filmu v 70. a 80. letech realizoval deset autorských moralit – např. Pivo přes ulici (1974), Dobré jitro (1975), Zprávu o medvědech (1982) a v roce 1978 také Hokej je hra. Jde o humorné postřehy ze zápasu v ledním hokeji, na nichž je vysvětleno, v čem tkví podstata a půvaby této mužné sportovní disciplíny. Na cokoli je občas nutné podívat se s nadhledem. Platí to i o tak dramatickém sportu, jakým je hokej. Se svérázným satirickým odstupem popisuje V. Jiránek pravidla ledního klání a svým filmem nám říká – ani v těch nejdramatičtějších chvílích bychom neměli zapomenout, že hokej je skutečně jenom hra a nic víc.

Napište nám