Najdou k sobě otec a syn po tolika letech odloučení opět cestu? Ladislav Mrkvička a Filip Renč v českém psychologickém filmu.
Režie: Ota Koval, Jaroslava Vošmiková. Scénář: Katarína Slobodová. Hrají: Ladislav Mrkvička, Filip Renč, Ladislav Boháč, Věra Galatíková a další.

Jakub Adam (Filip Renč) je jedenáctiletý bystrý, svéhlavý a na svůj věk i velice samostatný kluk, který prožil šest dlouhých let svého života v dětském domově. Jednoho dne si jej přijede vyzvednout jeho otec Mikuláš (Ladislav Mrkvička), jenž se konečně vrátil domů z pracovního působení v Africe. Nastěhují se do nového bytu, Mikuláš začne chodit do nové práce a Jakub do školy. Jakub se též začíná seznamovat s místními dětmi a se svými novými spolužáky a často jim vykládá o příhodách svého otce v Africe, které si ale Jakub vymýšlí, neboť mu otec o Africe nechce nic říkat. Napovrch pak začínají vyplývat nejasnosti ohledně Mikulášovy minulosti, které se k Jakubovi dostávají i od jeho spolužáků, ale ten jejich tvrzení zásadně odmítá. Jemu samému však také něco nepřipadá v pořádku a začíná ztrácet jistotu. Vzájemná důvěra mezi otcem a synem je tak vystavena nelehké zkoušce…

Napište nám