Tři epizody ze světoznámého humoristického románu Jaroslava Haška v proslulém loutkovém filmu (1954–1955). Vypráví: Jan Werich.
Scénář a režie: Jiří Trnka.

"Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války" Jaroslava Haška patří k z nejoblíbenějším a nejčtenějším knihám, zásluhou překladů do nejrůznějších jazyků zná Haškova hrdinu doslova celý svět. Neodolal mu ani Jiří Trnka a v polovině padesátých let natočil na motivy proslulého humoristického románu loutkovou trilogii, tři samostatné epizody, které zachycují Švejkovy typické historiky. Názvy jednotlivých částí jsou: Z Hatvanu do Haliče, Švejkovy nehody ve vlaku a Švejkova budějovická anabase. Trnkův pohled na Švejka je laskavý, jeho Švejk je zranitelný človíček, který se snaží prolézt mlýnkem první světové války pokud možno nepochroumaný. Ve filmu vycházel Jiří Trnka z původních Ladových kreseb, které ke Švejkovi neodmyslitelně patří. Dokonalé vyznění pak ještě umocnila adekvátní stylizace dialogů, mistrně tlumočených ve všech rolích Janem Werichem.

Napište nám