Každý chce vědět, kam patří. Český povídkový film.
Hrají: M. Kos, V. Hašek, J. Pleskot, J. Kotrbová, L. Potměšil, I. Vyskočil a další. Scénář: A. Máša. Kamera: I. Frič, J. Čuřík, J. Illík. Režie: V. Gajer, Z. Brynych, V. Krška.

Snímek vznikl podle námětu a scénáře debutujícího filmaře Antonína Máši, jednoho z představitelů české nové vlny. Ve třech povídkách se Máša se ctí vyrovnal se zadáním zobrazit téma "současná mládež a její vztah ke společnosti". Satirická povídka Jak se kalí ocel ukazuje, jak se na práci tzv. svazáků podepsala všudypřítomná agitace: šestnáctiletý student je pověřen kampaní za včasné dokončení zemědělských prací, avšak ani svazáčtí funkcionáři jej neberou vážně. Lyricky laděný příběh Místo představuje mladé pražské studenty na chmelové brigádě, jejich setkání s první láskou a snahu zařadit se do party. Poslední povídka, nazvaná Optimista, vypráví o nesmělém a nešikovném chlapci, který na zemědělské brigádě trpí posměchem a neporozuměním ze strany ostatních, nakonec však pozná, že jeho spolupracovníci jej mají rádi.

Režiséry jednotlivých povídek se stali Václav Gajer, Zbyněk Brynych a klasik českého poetického filmu Václav Krška. Za nejzdařilejší bývá považována Brynychova epizoda Místo, která získala mj. ceny na festivalech a přehlídkách v Benátkách, v Cannes a v Oberhausenu.

Napište nám