Účinkují

 • Hugo Haas – MUDr. Galén
 • Bedřich Karen – dvorní rada profesor dr.Sigelius
 • Václav Vydra ml. – baron Krog
 • Ladislav Boháč – Krogův synovec Pavel, maršálův pobočník
 • Karla Oličová – maršálova dcera
 • František Smolík – účetní ředitel u Kroga
 • Zdeněk Štěpánek – Maršál
 • Jaroslav Průcha – MUDr. Martin, lékař z malé sousední vesnice
 • Vítězslav Boček – syn účetního ředitele
 • Eva Svobodová – dcera účetního ředitele
 • Jaroslav Vojta – pacient doktora Galéna
 • Vladimír Šmeral – první asistent kliniky
 • Miroslav Svoboda – druhý asistent kliniky
 • Marie Nademlejnská – matka druhého asistenta
 • Karel Dostal – ministr propagandy
 • Rudolf Deyl st. – vysoký úředník ministerského kabinetu
 • Karel Jičínský – vysoký úředník ministerského kabinetu
 • Helena Friedlová – manželka účetního ředitele
 • Otto Rubík – maršálův pobočník
 • a další

Tvůrci filmu