Virtuos Pavel Šporcl a brilantní dílo slavného českého houslisty za doprovodu FOK.
Jan Kubelík: Koncert pro housle a orchestr č.1

Český houslista a skladatel Jan Kubelík (1880–1970), jehož brilantní první houslový koncert sledujete v podání Pavla Šporcla ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, byl na pražské konzervatoři v hlavním oboru žákem Otakara Ševčíka a ve skladbě Josefa Bohuslava Foerstra a Karla Steckera. Koncertoval na všech světadílech a ve všech hudebních metropolích, v rozsáhlém repertoáru se zaměřil hlavně na klasická houslová díla a virtuózní kusy. Kubelík složil šest houslových koncertů s orchestrem (1916–1924), Symfonii a moll a drobnější kompozice pro housle s klavírem. Takto například upravil z Fibichovy symfonické básně V podvečer "Poem", který pak proslul celosvětově. Skladatelsky není Kubelík originální typ, jeho houslové skladby však vynikají mnohostranným uplatněním brilantní nástrojové techniky, kterou sám skvěle ovládal. Pavel Šporcl přednesl Kubelíkův první houslový koncert za doprovodu Symfonického orchetr hlavního města Prahy FOK řízeného Tomášem Braunerem v listopadu 2022.

Napište nám