Neziskovka roku je nezávislé prestižní ocenění pro neziskové organizace v České republice, které od roku 2012 uděluje Nadace rozvoje občanské společnosti.

V letošním ročníku oceňuje unikátní neziskové organizace, které ocenění v minulosti již získaly a jsou příkladem zdravého a kvalitního organizačního řízení. Společně s oceněním přínosu vybraných neziskovek bude předána též Cena Ladislava Čerycha za Čin roku 2023. Cílem je zviditelnit výjimečné skutky a projekty, ukázat ostatním dobré příklady občanské angažovanosti a inspirovat je.

Napište nám