Mír je už za dveřmi, ale někteří mají ještě nabito.

Druhá světová válka se chýlí ke konci, avšak Němci ve Vítkovických železárnách stále přemýšlejí o zvýšení výroby pro potřeby své armády. Češi se naopak snaží výrobu zpomalit. Při jednom z náletů je zasažena vysoká pec předáka Halfara. Zatímco dělníci jsou rádi, že nemusejí pracovat pro nacisty a mohou jít domů, Halfar s inženýrem Hejnychem se pustí do opravování. Nejde jim o pomáhání nepříteli, nýbrž o budoucnost po válce. Struskař Kuča, který má v nedaleké vsi těhotnou ženu, se náhodou dozví, že Němci chtějí vyhodit vysoké pece do povětří. Ihned běží přátele varovat. A tak zatímco se k městu blíží fronta, zaměstnanci železáren se snaží Němcům zabránit v dokonání zhoubného díla…

Napište nám