Autentická zpověď muzikanta, glosátora a výjimečného svědka své doby.
Režie: Ivo Macharáček. Scénář: Tomáš Vonšovský.
Ahoj, váš Karel Kryl

Střihový dokument nabízející osobní pohled Karla Kryla na klíčové momenty československé historie, jichž byl buď aktivním svědkem nebo komentátorem. Základem jsou dochované záznamy rozhlasových pořadů, které připravil v exilu, doplněné obrazovými materiály z koncertů, recitace, i z osobního archivu.

Napište nám