Současné ochranářské přístupy reflektující ekologické nároky různých druhů a jejich stanovišť.
Trendy ochrany přírody

Autor se snaží představit širší veřejnosti současné trendy v ochraně přírody a východiska, o které se opírají, tj. jakým způsobem rozmanitost ochranářských přístupů reflektuje rozmanitost ekologických nároků různých druhů a jejich stanovišť. Film odpovídá na otázku, proč někde ochrana přírody jednoznačně dává přednost spontánním procesům (tzv. bezzásahovosti), zatímco jinde je naopak nezbytná velmi aktivní a dlouhodobá péče o druhy/habitaty. Tato témata budou demonstrována na široké škále různorodých území od téměř nedotčených ekosystémů (NP České Švýcarsko, NP Podyjí) až po zcela kulturní krajinu, jako jsou městské ekosystémy (Praha), či dokonce zcela přeměněná krajina (např. po těžbě surovin – výsypky). Součástí dokumentu je i kapitola, která se věnuje nedávnému rozsáhlému požáru na území NP České Švýcarsko a jeho vlivu na ochranu přírody.

Napište nám