Dokument o rodině, kde se housle, cimbál a role primáše předávají z generace na generaci.
Režie M. Rychlíková.

Bez rodiny Petrů by bylo Slovácko, zejména co se místního folkloru týče, poloviční. Žádná jiná rodina v takovém rozsahu a tak pozitivně neovlivnila místní kulturu jako rodina Petrů. Počínaje otcem, legendárním primášem Jurou Petrů – ročník 1922, přes bratry Juru (ten současně vede dva mužské sbory – Mužáky z Kyjova a Paniháj z Moravan) a Petra a jejich cimbálovou muzikou, žen Hany (vedoucí ženského sboru Tetky) a Věry (ze souboru Tragačnice), až po jejich děti – zpěvačky Bohdanu a Janu a kontráše Jirku a šest vnuků, kteří již hrají ve svojí muzice. V případě dcer, vnuček a vnuků „nepadlo jablko daleko od stromu".

Lidová muzika ve všech svých polohách, prožívaná jako přirozená součást života tohoto rodinného "klanu", se tak stává pojivem rodinným, ale také důležitým prvkem, který utváří živé folklorní tradice na Kyjovsku.

Napište nám