Večer se Symfonií č. 1 G. Mahlera a virtuózním houslovým koncertem E. W. Korngolda, v němž se pod vedením šéfdirigenta rozhlasových symfoniků sólového partu ujala jedna z nejvíce vyhledávaných mladých houslistek současnosti María Dueñas.

Houslový koncert brněnského rodáka Ericha Wolfganga Korngolda má pozdně romantický hudební jazyk, přestože je mnohem mladší a autor ho napsal v roce 1945. Dílo věnoval Korngold Almě Mahlerové, vdově po slavném skladateli. V pražském Rudolfinu zaznělo v interpretaci rodačky ze španělské Granady, houslistky Maríi Duenas, která okouzluje technickou zdatností, uměleckou vyzrálostí i odvážnou interpretací. Studuje na Univerzitě hudby a múzických umění ve Vídni. Za sebou má vystoupení se špičkovými orchestry ze Spojených států i Evropy.

Druhá půlka koncertu patřila orchestru a jeho šéfdirigentovi Petru Popelkovi, jednomu z nejinspirativnějších mladých evropských dirigentů, který tímto koncertem vstoupil do druhé sezony působení u rozhlasových symfoniků. Zazněla Symfonie č. 1 Gustava Mahlera zvaná Tita´n, plna´ dramatických momentu°, niterné´ lyriky, odkazu° na lidovou hudbu a vzpomínek na skladatelovo dětství na Vysočině.

Napište nám