Příběh obnovy poutního místa sv. Prokopa v Sázavském klášteře.
Nebe nad řekou Sázavou

Časosběrný film zachycuje rekonstrukci poutního areálu v letech 2019–2021. Nejde jenom o stavební dílo obnovy, ale o návrat k počátkům naší kultury. O životě svatého Prokopa vyprávějí legendy. Historické prameny uvádějí datum jeho úmrtí 25. března 1053. Filmem nás provázejí osobnosti, které Prokopovo dědictví navracejí do dnešních dnů. Správce poutního místa Radim Cigánek a jeho nejbližší spolupracovníci z Římskokatolické farnosti Černé Budy – Sázava uskutečňují projekt s podporou Evropské unie. Architekt Václav Hlaváček se svým týmem vnáší do starobylých prostor soudobé prvky. Kryptu svatého Prokopa prosvěcuje lustr s citacemi staroslověnské liturgie. Návrat ostatků svatého Prokopa do krypty a slavnostní požehnání znovuzrozeného kostela je znamením naděje pro dnešní dobu. Ve filmu vystupují: Radim Cigánek (kněz), Václav Hlaváček (architekt), Vladimír Kelnar (konzervátor), Ivo Knížek (stavební dozor), Petr Sommer (historik), Rudolf Valenta (stavitel varhan), Tomáš Berger (restaurátor). Kamera: Martin Vadas, Marek Jícha a Zdeněk Zvonek. Scénář, střih a režie: Marie Šandová.

Napište nám