Portrét biologa Jaroslava Petra, který shromáždil množství pozoruhodných poznatků o neuvěřitelně sofistikované komunikaci zvířat.
Sníst hada

Rozumí lidé dneska řeči zvířat? Co vše lze vyčíst z chování a zpěvu ptáků? Máme se bát hadů? Jak daleko pokročila věda v porozumění zvířatům? Biolog Jaroslav Petr se zajímá o komunikaci zvířat s okolím a popularizuje tento vědní obor spolu se svými kolegy. Napsal také úspěšnou knihu Desatero smyslů, kde schopnosti živočichů komunikovat blíže rozebírá. Všechno o světě kolem nás se dozvídáme prostřednictvím smyslů. A zdaleka k tomu nevyužíváme jen známou pětici tvořenou zrakem, sluchem, chutí, hmatem a čichem. Zároveň ale také upozorňuje na úskalí, která zvířatům, jejichž smysly se utvářely a evolučně cizelovaly po tisíciletí, způsobují násilné zásahy do přírody, ať již jde o světelné znečištění, či ruch velkoměst.

Napište nám