Beethovenova 3. symfonie v podání špičkového souboru Concentus Musicus Wien pod taktovkou Tomáše Netopila.
Mezi Kroměříží a Vídní

Slavnostní zahajovací koncert mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae 2023 nabízí jedinečný zážitek hned v několika ohledech – jednak do Kroměříže zavítal jeden z nejlepších souborů současnosti v oboru historicky poučené interpretace, Concentus Musicus Wien, který ke spolupráci přizval jednoho z našich nejlepších dirigentů, hrdého kroměřížského rodáka Tomáše Netopila. Festivalovému publiku společně nabídli nastudování Beethovenovy 3. symfonie Es dur Eroica, přičemž autor díla nebyl zvolen náhodně. Beethoven měl ke Kroměříži úzký vztah – stal se hudebním učitelem a přítelem zdejšího arcibiskupa Rudolfa Jana a vzácné Beethovenovy rukopisy jsou mj. dodnes součástí unikátního kroměřížského hudebního archivu. Dramaturgie eventu tak připomíná propojení dvou významných hudebních center své doby, Kroměříže a nedaleké Vídně.

Napište nám