Dokument o závislosti na pornografii a její negativní důsledky na biologický, sociální, psychický i duchovní rozvoj osobnosti. Otevřený příběh brněnského občanského aktivisty Matěje Hollana.

Společenský dokument mapující problematiku závislosti na pornografii. Matěj Hollan (1984) je český hudebník, politik a občanský aktivista. Je synem fyziků a ekologických aktivistů Jana Hollana a Yvonny Gaillyové. V současné době působí jako ředitel Asociace nestátních organizací v oblasti snižování rizik závislostí. Během svého politického působení se dlouhodobě potýkal se závislostí na pornografii, která mu znesnadňovala pracovní i osobní život. Skrze jeho osobní příběh zkoumáme významný fenomén téměř všudypřítomné a snadno dostupné pornografie. Odhalujeme její negativní důsledky na celostní rozvoj osobnosti. Matěj Hollan v dubnu 2013 obdržel Cenu Františka Kriegla, kterou uděluje Nadace Charty 77 za občanskou statečnost a od roku 2022 opět působí jako zastupitel města Brna. Svým veřejným vystoupením prolomil mnohá celospolečenská tabu související s problematikou pornografie.

Napište nám